ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

Η μουσειοσκευή είναι μία «βαλίτσα» που ταξιδεύει από σχολείο σε σχολείο και σχεδιάστηκε για να φέρει πιο κοντά το Μουσείο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Σ’ αυτήν συνδυάζεται το αρχέτυπο του κλειστού κουτιού που είναι γεμάτο με δώρα με το εκπαιδευτικό υλικό και, έτσι, η μάθηση γίνεται ένα γοητευτικό παιχνίδι. Η μουσειοσκευή βοηθά να προετοιμαστεί καλύτερα η επίσκεψη στο Μουσείο.

Τι περιέχει η μουσειοσκευή;

Διάφορα ενημερωτικά υλικά ώστε να μπορεί κάποιος να γνωρίσει το Μουσείο, τους χώρους, τα εκθέματα και τις δραστηριότητές του.

Τα υλικά αυτά είναι:
  • Tο φυλλάδιο, καθώς και δύο ηλεκτρονικοί δίσκοι (ένας για το Μουσείο συνολικά και ένας για τα διάφορα ζώα των ηπείρων)
  • Το λεύκωμα «Βιότοποι της Ζακύνθου» για να γνωρίσει κάποιος τη φύση του νησιού.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τη μάθηση με την αναψυχή και τη δημιουργική έκφραση. Για να μπορούν τα παιδιά που συμμετέχουν να αλληλεπιδρούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, με τα εκθέματα, όπως ακριβώς γίνεται στο Μουσείο, η μουσειοσκευή περιέχει και μία σειρά από εκθεματικές επιφάνειες ειδικά προσαρμοσμένες ώστε τα παιδιά να ανακαλύπτουν σ’ αυτές πληροφορίες για τους βιότοπους του νησιού καθώς και ιδέες για δραστηριότητες στη φύση.
Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους:
  • Για τη λειτουργία της και τη χρήση των εκπαιδευτικών υλικών της.
  • Για τους τρόπους που μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει και να επεκτείνει το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο.
Ποια είναι η διαδικασία δανεισμού της μουσειοσκευής;

Η μουσειοσκευή δανείζεται στους εκπαιδευτικούς ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από μία έως τρεις εβδομάδες.
Τη μουσειοσκευή παραλαμβάνει και επιστρέφει στο Μουσείο ο εκπαιδευτικός με δική του ευθύνη και φροντίδα, την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί.
Για την παραλαβή είναι απαραίτητη μία αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού που παραλαμβάνει τη μουσειοσκευή.
Εάν το ενδιαφερόμενο σχολείο είναι εκτός Ζακύνθου, η μουσειοσκευή αποστέλλεται στο σχολείο και επιστρέφεται στο Μουσείο με έξοδα του σχολείου. Σε μία τέτοια περίπτωση, χρειάζεται και πάλι μία αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αρμόδιου εκπαιδευτικού. Αυτά αποστέλλονται στο Μουσείο είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.