ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Εκτός από τον προφανή στόχο της αυτοχρηματοδότησης του Μ.Χ.Φ.Ι. το πωλητήριο που πρόκειται να λειτουργεί σ’ αυτό στοχεύει, επίσης, και στα εξής:

  • Κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών για παραπάνω γνώσεις στα θέματα γύρω από τη φύση και το περιβάλλον, με την πώληση επιλεγμένων υλικών, εντύπων κ.λπ.
  • Κάλυψη πλατύτερων θεμάτων που συνήθως ενδιαφέρουν το κοινό (π.χ. τουριστικές πληροφορίες για αξιοθέατα). Άρα, Λειτουργεί και ως πόλος έλξης αγοραστών/πιθανών επισκεπτών.
  • Κάλυψη των εξειδικευμένων ενδιαφερόντων των επισκεπτών (π.χ παρατήρηση της άγριας ζωής).
  • Παροχή βοήθειας στα παιδιά για να πλησιάσουν με ένα ευχάριστο και προσιτό τρόπο, μέσα από το πωλούμενο υλικό, την ιδέα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος.
  • Διασπορά των μηνυμάτων που πραγματεύεται και προωθεί το Μ.Χ.Φ.Ι. μέσω των υλικών του που θα προμηθεύονται οι επισκέπτες. Επομένως, λειτουργεί και ως μέσο υγιούς προβολής του Μουσείου.
Τι υλικό διακινείται από το πωλητήριο

Στο πωλητήριο διακινείται, εκτός από το υλικό που εκδίδει/παράγει το ίδιο το Μ.Χ.Φ.Ι. και υλικό άλλης προέλευσης, δηλαδή είτε από δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, EOT, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ΕΚΒΥ, Ινστιτούτο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), είτε από οργανώσεις για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς (π.χ. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης), είτε, τέλος, από ιδιώτες παραγωγούς (π,χ. τοπικούς καλλιτέχνες).

Επίσης, το πωλητήριο μπορεί να εξοπλιστεί και με αντικείμενα πρώτης ανάγκης για τον πεζοπόρο φυσιολάτρη.