ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι η διάσωση της ζακυνθινής φύσης, η διάδοση της ιδέας της προστασίας και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της αγάπης και του σεβασμού των ανθρώπων και, κυρίως, των νέων, προς το φυσικό περιβάλλον. Ο παραπάνω σκοπός του θα επιτευχθεί αφενός με την ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση προς το Μουσείο φυσικής Ιστορίας Π.Χέλμη , ( μέσω εκδηλώσεων εξεύρεση χορηγών/δωρητών, μέριμνα για τον εμπλουτισμό των συλλογών του) για την υλοποίηση των σκοπών του ,που είναι η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου ,ώστε το Σωματείο << οι φίλοι του Μουσείου φυσικής ιστορίας Π.Χέλμη>> να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο του Μουσείου με την κοινωνία ,αφετέρου με την παροχή και διάδοση γνώσεων για τη φυσική ιστορία σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η παροχή ευκαιριών ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε ζητήματα τόσο της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και της αειφόρου/βιώσιμης διαχείρισης με στόχο την ανάπτυξη της αγάπης και του σεβασμού των ανθρώπων προς το φυσικό περιβάλλον.

Τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου είναι:

  1. Η προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης σε ανθρώπους όλων των ηλικιών -κυρίως, στους νέους- και η οργάνωση ή και συμμετοχή σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
  2. Η επιδίωξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά ελληνικών, ευρωπαϊκά και άλλων αλλοδαπών φορέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της\ χλωρίδας, της πανίδας, των οικοσυστημάτων, των ενδιαιτημάτων, των γεωτόπων και \ της βιοποικιλότητας της ζακυνθινής φύσης.
  3. Η προσέλκυση ειδικού κοινού επισκεπτών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό (π.χ. επιστήμονες, φυσιολάτρες, παρατηρητές πουλιών, περιηγητές), οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του νησιού στο διεθνή χώρο.
  4. Η οργάνωση κάθε παράλληλης προς τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητας, όπως ερευνητικής, εκδοτικής, εκπαιδευτικής, . καθώς και η οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα τη διάσωση και διάδοση των αξιών της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως ξεναγήσεων, εκδρομών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.
  5. Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις σε τοπική, ελληνική και διεθνή κλίμακα.
  6. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα πάσης φύσεως.
  7. Η συμμετοχή σε φορείς (τοπικούς και άλλους) με παρεμφερείς σκοπούς και η στήριξή τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
  8. Η προβολή τοπικών παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη ζακυνθινή ύπαιθρο και των αντίστοιχων προϊόντων.
  9. Η ενίσχυση του πολύπλευρου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας .
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΟΥΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΧΕΛΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΑΙΡΗ