ΣΧΟΛΕΙΟ

Το εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου συνδέεται με το σχολείο και τη σχολική ύλη.

Για το λόγο αυτό, το Μ.Χ.Φ.Ι.:

  • Διατηρεί συνεχή επαφή με τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις Διευθύνσεις της Α’ και της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (του νησιού ή γενικότερα) καθώς και με τις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δεν παραμένει, όμως, σ’ ένα γραπτό κείμενο-ανακοίνωση, αλλά διοργανώνει για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σειρά συναντήσεων/ξεναγήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ή με αφορμή κάποια νέα δραστηριότητά του). Οι εκπαιδευτικοί, με τον ζωντανό αυτό τρόπο, ενημερώνονται και ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο χώρος. Έχοντας προϊδεαστεί έγκαιρα, μπορούν να αξιοποιούν το Μ.Χ.Φ.Ι. όλη τη χρονιά ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι, βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Φροντίζει ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πιθανόν κάποιες από τις εκδηλώσεις του, να παρακολουθούν, κατά το δυνατόν, την ύλη των σχολικών μαθημάτων.
  • Εξετάζει τη δυνατότητα:
    • Να παρέχει ευκαιρίες ώστε να αξιοποιούνται οι διάφοροι χώροι του ως αίθουσες διδασκαλίας όπου γίνεται το κανονικό μάθημα του σχολείου - αντί για το σχολείο.
    • Να διοργανώνει είτε διαγωνισμούς με θέματα σχετικά π.χ. με το φυσικό περιβάλλον, είτε εκθέσεις για προβολή σχολικών εργασιών κ.ά.
  • Τονώνει τις δυνατότητες που παρέχει η συγκρότηση Ομάδας Νέων. Έτσι, αξιοποιούνται δεξιότητες και κλίσεις των παιδιών παράλληλα με την ετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού.
Πληροφορίες για επισκέψεις σχολείων:

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κλείνουν ημερομηνία και ώρα για την επισκεψη τους. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2695065040, 6974892996.


Επισκέψεις σχολείων