ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Συνδρομητής ειδικός συνδρομητής και εταιρίες
 • Ειδική ταυτότητα-κάρτα μέλους.
 • Ελεύθερη είσοδος στις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου με έναν ακόμη συνοδό σε κάθε επίσκεψη.
 • Συμμετοχή στα προγράμματα του Σωματείου (διάφορες εκδηλώσεις κ.ά.).
 • Πρόσκληση για ειδικές ξεναγήσεις ‘και εκδηλώσεις στο Μουσείο.
 • Έκπτωση 30% στις έκτακτες εκδηλώσεις και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου (ισχύει για μία φορά σε κάθε έκτακτη εκδήλωση ή περιοδική έκθεση).
 • Έκπτωση 15% στις αγορές από το Πωλητήριο του Μουσείου.
 • Έκπτωση 15% στο Κυλικείο του Μουσείου.
 • Δωρεάν χρήση της Βιβλιοθήκης του Μουσείου.
 • Ταχυδρομική παραλαβή περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης με τις εκδηλώσεις και τα νέα αποκτήματα του Μουσείου.
Οικογένειες

Όλα τα προνόμια των Συνδρομητών και επιπλέον:

 • Ελεύθερη είσοδος στις μόνιμες εκθέσεις για τα παιδιά και τους γονείς τους.
 • Δωρεάν συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μικρούς Φίλους.
 • Ελεύθερη είσοδος στις έκτακτες εκδηλώσεις και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου.
Δωρητής

Όλα τα προνόμια των Συνδρομητών και επιπλέον:

 • Προσκλήσεις σε ειδικές ξεναγήσεις, εκδηλώσεις και δεξιώσεις.
 • Ελεύθερη είσοδος στις μόνιμες εκθέσεις με δύο ακόμη συνοδούς σε κάθε επίσκεψη.
 • Έκπτωση 40% στις έκτακτες εκδηλώσεις και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου. (Ισχύει για μία φορά σε κάθε έκτακτη εκδήλωση ή περιοδική έκθεση).
 • Αναγραφή του Δωρητή σε ειδική σελίδα της περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης.
Χορηγός

Όλα τα προνόμια των Δωρητών και επιπλέον:

 • Έκπτωση 20% στις αγορές από το Πωλητήριο του Μουσείου.
 • Έκπτωση 25% στο Κυλικείο του Μουσείου.
 • Έκπτωση 50% στις έκτακτες εκδηλώσεις και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου απαιτείται η εισήγηση δύο μελών του Δ Σ, καθώς και η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς το οποίο θα δηλώνει την βούλησή του . Τα μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Να εκλέγονται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του συλλόγου και επιτροπές(εξαιρουμένων των μη εχόντων την ελληνική υπηκοότητα).
 3. Να λαμβάνουν γνώση και να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών των αποφάσεων των λαμβανομένων από την Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα.
 4. Yποχρεούνται να δηλώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση οποιαδήποτε αλλαγή της προσωπικής τους κατάστασης.
 5. Τα μέλη διακρίνονται, ανάλογα με το χρηματικό ποσό της ετήσιας συνδρομής τους και των αντίστοιχων προνομίων-δικαιωμάτων τους, σε συνδρομητές, ειδικούς συνδρομητές, οικογένειες, εταιρίες, δωρητές και χορηγούς.
  Στους<< φίλους του Μουσείου >> χορηγείται ειδική κάρτα μέλους.

  Ετήσια συνδρομή

  Συνδρομητή: 30,00 ευρώ
  Ειδικού συνδρομητή ( φοιτητές, ΑΜΕΑ): 10,00 ευρώ
  Οικογενειακής: (δύο ενήλικα μέλη 50,00 ευρώ)
  Εταιρική: 60,00 ευρώ
  Δωρητή: 200,00 ευρώ
  Χορηγού: 400,00 ευρώ

 6. Τακτικό μέλος του Σωματείου που δεν καταβάλει επί ένα έτος την συνδρομή του παύει να λαμβάνει κάρτα μέλους και συντρέχει λόγος διαγραφής αυτού.

Μέλος που έχει διαγράφει λόγω καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής δικαιούται να επανεγγραφεί μετά την ταμειακή του ενημέρωση σύμφωνα με το ύψος της συνδρομής, που ισχύει, κατά την ημέρα καταβολής των καθυστερουμένων.