ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ

Στο χώρο του μουσείου μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις που απαιτούν χωρητικότητα μέχρι 100 άτομα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Είναι εφικτή η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, παρουσίαση βιβλίων, συνεδρίων, ημερίδων, κ.α. Για το σκοπό αυτό το μουσείο μας μπορεί να παρέχει οπτικοακουστικό εξοπλισμό ώστε να ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη.