ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το μουσείο προχωρά σε εκδόσεις τόσο έντυπες όσο και ηλεκτρονικές: αφίσες, ημερολόγια, κάρτες, φυλλάδια, ηλεκτρονική έκδοση για τα οικοσύστημα των ηπείρων, γραμματόσημα, φωτογραφικά λευκώματα.

Φωτογραφικά Λευκώματα

Αφιερώνεται στα φυσικά και πολιτισμικά στοιχεία που σχετίζονται με τους κύριους βιότοπους της ζακύνθου.

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από ενημερωτικά κέιμενα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.