ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

"Τα μουσεία δεν θεωρούνται πια απλά και μόνο χώροι αποθήκευσης ή ιδρύματα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας, αλλά μάλλον ως δυναμικά όργανα για εκπαίδευση με την πλατειά έννοια του όρου..."
Ulla Keding Olofsson "Μουσεία και Παιδιά", έκδοση UNESCO

Το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να γίνεται:

 • Μέσα στους διάφορους χώρους του Μ.Χ.Φ.Ι.:
  • Με προβολές ταινιών, διαφανειών κλπ., με θεματολογία σχετική με τους σκοπούς/στόχους του Μ.ΧΦ.Ι.
  • Με ειδικές ξεναγήσεις ή εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Με παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων από την πλευρά του προσωπικού
  • Με μία σειρά εκδηλώσεων
 • Εκτός του Μ.Χ.Φ.Ι. (σε συνδυασμό και με τους ενδιαφέροντες βιότοπους του νησιού):
  • Με επιτόπιες ξεναγήσεις
  • Με σειρά εκδηλώσεων, που θα φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους
  • Με κινητές εκθέσεις (όπως οι μουσειοσκευές που μπορούν να δανείζονται π.χ. σε σχολεία)
 • Με σειρά ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, που γίνονται είτε στο Μ.Χ.Φ.Ι. είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο, με θέματά τους από τη φυσική ιστορία, την προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά. Για παράδειγμα:
  • Παρατήρηση πουλιών
  • Επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με το κυνήγι
  • Επιμόρφωση προσωπικού
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Φωτογράφιση ή ζωγραφική φύσης (του νησιού ή γενικότερα)

Για τις δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα επιδιώκεται, κατά περίπτωση, και η συνεργασία με άλλους φορείς, ιδρύματα ή οργανώσεις του νησιού -και όχι μόνο- που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.