ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη του μουσείου λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της αίθουσας περιβαλλοντικής αγωγής αλλά διατηρεί και την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για το γενικό κοινό.

Σκοποί της βιβλιοθήκης είναι:

  • Η συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
  • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών.
  • Ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης γίνεται με αγορά είτε με δωρεές. Η βιβλιοθήκη του μουσείου περιλαμβάνει περίπου 1.200 τίτλους βιβλίων, περίπου 600 DVD και CD Rom για το περιβάλλον και περιοδικά.